Solonia's Buzz System - I Can'T Believe I Ate The Whole Solonia.

Att fimpa ciggen

När det kommer till rökning så är det bra ifall man kvickast nog fimpar och gör vad som kan göras för att på det sättet lägga ned ciggen. Jag tror att man faktiskt kan göra mycket nytta både för en själv men också för andra ifall man lägger ned ciggen och fimpen. Detta kan ju verka svårt och jag tror att det går att göra detta så satsa hårt och gör vad som går. Detta är målet med en ecigg, att man kan lägga ned det som annars finns och göra det till en bättre värld. Man kan då undvika den passiva rökningen för alla.